Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής ιδρύθηκε το 1981 και αποτελεί την επίσημη επιστημονική εταιρεία της Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα.
hellenicvascularsurgery@gmail.com

Τελευταία νέα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής (SVS 2018)

Στο τεύχος Ιανουαρίου 2018 του Journal of Vascular Surgery, θα δημοσιευθούν οι κατευθυντήριες γραμμές της Society of Vascular Surgery για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής.

Τρεις συστηματικές ανασκοπήσεις έγιναν για να υποστηρίξουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Δύο για την αξιολόγηση των καλύτερων μεθόδων καθώς και της συχνότητας παρακολούθησης των ασθενών μετά από ενδαγγειακή αποκατάσταση αορτικού ανευρύσματος (EVAR). Μϊα τρίτη ανασκόπηση εστίασε στην ανίχνευση των καλύτερων στοιχείων για τη διάγνωση και θεραπεία των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στην γενική εκτίμηση του ασθενή, στη θεραπεία του ασθενή με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, σε στοιχεία αναισθησίας αλλά και περιεγχειρητικής φροντίδας, στην άμεση αλλά και τη μακροχρόνια μετεγχειρητική φροντίδα και τέλος σε στοιχεία που αφορούν το κόστος.

Οι σημαντικότερες νέες συστάσεις που περιέχονται είναι οι ακόλουθες:

  1. Νέες συστάσεις αφορούν την παρακολούθηση ασθενών με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και συγκεκριμένα την ετήσια παρακολούθηση ασθενών με ανεύρυσμα διαμέτρου από 4.0 μέχρι 4.9 cm.
  2. Η ενδαγγειακή θεραπεία αποτελεί την θεραπευτική μέθοδο επιλογής στην αντιμετώπιση των ραγέντων ανευρυσμάτων.
  3. Συνιστάται η χρήση μοντέλων εκτίμησης της περιεγχειρητικής θνητότητας για τη λήψη σωστής κλινικής απόφασης αλλά και για την κατάλληλη ενημέρωση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση.
  4. Συστήνεται η εφαρμογή της ενδαγγειακής μεθόδου μόνου σε νοσοκομεία που η συνολική θνητότητα και η μετατροπή σε ανοικτή επέμβαση δεν υπερβαίνει το 2% και στα οποία διενεργούνται τουλάχιστον 10 τέτοιες επεμβάσεις ετησίως.
  5. Σε σχέση με την ανοικτή αποκατάσταση των κοιλιακών ανευρυσμάτων συστήνεται να γίνονται μόνο σε κέντρα που η πιστοποιημένη θνητότητα είναι μικρότερη από 5% και εφόσον γίνονται τουλάχιστον 10 τέτοιες επεμβάσεις κάθε έτος.
  6. Προτείνεται ως μέγιστος χρόνος για τη διενέργεια επείγουσας επέμβασης από την άφιξη στο νοσοκομείο στο χειρουργείο τα 90 λεπτά.
  7. Σε σχέση με τις ενδοδιαφυγές μετά EVAR συστήνεται η θεραπεία για τις τύπου I και ΙΙΙ καθώς και για τις τύπου ΙΙ όταν υπάρχει αύξηση του μεγέθους του ανευρυσματικού σάκκου. Αντίθετα, συνεχής παρακολούθηση συστήνεται στις τύπου ΙΙ ενδοδιαφυγές όταν η διάμετρους του σάκκου παραμένει σταθερή.
  8. Αν και προτείνεται χημειοπροφύλαξη σε ασθενείς με αορτικό μόσχευμα πριν από κάθε οδοντιατρική πράξη, δεν συστήνεται το ίδιο πριν από επεμβάσεις στο αναπνευστικό, πεπτικό, ουρογεννητικό σύστημα ή δερματολογικές ή μυοσκελετικές επεμβάσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και οι περιπτώσεις στις οποίες ο κίνδυνος λοίμωξης θεωρείται υψηλός.
  9. Τέλος, η χρήση του έγχρωμου υπερήχου συστήνεται για την μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών μετά EVAR στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενδοδιαφυγή ή αύξηση του μεγέθους του σάκκου του ανευρύσματος.

Ολόκληρο το κείμενο των κατευθυντήριων οδηγιών μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website